DEMO predpracovanej dokumentácia ISO 9000| Poling

Úvod | Dokumentácia ISO| Zaznamy ISO | Software | Kontakt

Pre zobrazenie titulky stránky je potrebné nainštalovať zásuvný modul "Flash player"

Pre korektné zobrazenie titulky stránky - menu (pre firefox rozsirenie IE Tab

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9000- DEMO verzia

Predpracovaná dokumentácia k zavedeniu a udržiavaniu systému manažérstva kvality, podľa normy STN EN ISO 9001:2000 je zoradená v zmysle jednotlivých kapitol normy. Pre prezeranie a vytváranie jednotlivých dokumentov je potrebné mať nainštalované programové prostredie MS Office -word, excel. Jednotlivé dokumenty majú zvýraznené textové polia pre doplnenie, úpravu. Dokumentácia je zoradená v zmysle definovaných úrovní, viď. www.poling.sk/dokumentacia-k-systemu.php. Skôr ako začnete dokumentáciu dopĺňať, odporúčame Vám si preštudovať požiadavky normy a požiadavky na dokumentáciu k systému manažérstva kvality.

I. úroveň dokumentácie

   Politika kvality    Ciele kvality    Príručka kvality    Procesný model SMK

II. úroveň dokumentácie

kapitola 4 normy

   Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia    Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
 • zoznam formulárov

kapitola 5 normy

   Dokumentácia - Zodpovednosť manažmentu    Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
 • zoznam formulárov

kapitola 6 normy

   Dokumentácia - Manažérstvo zdrojov
 • Smernica SM-04 Ľudské zdroje - vzor na doplnenie/doc
 • Smernica SM-05 Materiálne zdroje - vzor na doplnenie/doc 
 • Smernica SM-05 Materiálne zdroje - príklad/pdf
 • Smernica SM-04 Ľudské zdroje - príklad/pdf
 • Príloha k odpadovému hospodárstvu/pdf
   Formuláre k smerniciam - Manažérstvo zdrojov
 • zoznam formulárov

kapitola 7 normy

   Ukážka Dokumentácie Realizácia produktu - príklad
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa poradenstvom
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad stavebná firma
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad autoservis
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa službami dopravy a výrobou betónu
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -zneškodňovanie odpadov a zimná údržba ciest
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -závodné stravovanie
 • Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma - strojárska firma

kapitola 8 normy

   Dokumentácia -Meranie, analýza a zlepšovanie    Formuláre k smernici - Meranie, analýza a zlepšovanie
 • zoznam formulárov

III. úroveň dokumentácie

Obsahuje technologické postupy, BOZP dokumentáciu, interné smernice. Uvedená dokumentácia nie je súčasťou CD.