DEMO predpracovanej dokumentácia ISO 9000| Poling

Úvod | Dokumentácia ISO| Zaznamy ISO | Software | Kontakt

Pre zobrazenie titulky stránky je potrebné nainštalovať zásuvný modul "Flash player"

Pre korektné zobrazenie titulky stránky - menu (pre firefox rozsirenie IE Tab

Obsah CD - Upozornenie:DEMO verzia

V DEMO verzii je možné otvorit iba niektoré dokumenty.

Dokumenty, ktoré je mozné otvoriť majú hypertexový odkaz.

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná ako pomôcka pre firmy v oblasti strojárstva, stavebníctva, dopravy, výroby betónu, autoservis vozidiel, zneškodňovania odpadov, skladkovania odpadov, poradenstva -verejne obstaravanie, závodného stravovanie. Dokumenty pre realizáciu programu sú vypracované vo formáte .pdf, a .doc. V plnej verzii dokumentácie sú dokumenty pre realizáciu produktu v oboch formátoch. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office - word, excel. Niektoré dokumenty /ukážky, príklady/ na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw - OpenOffice. Pre zobrazenie a zmenu vzorcov v smerniciach je potrebné nainštalovať MathType. Pokiaĺ nemáte nainštalované potrebné aplikácie, možete si ich doinštalovať zo sekcie "software".

CD obsahuje aj program na vytváranie a správu formulárov, tlačív FORM - STUDIO. Pri vyplňovaní formulárov oceníte automatické doplňovanie údajov podľa nastavených parametrov, automatické výpočty, pokyny pre vyplňovanie, kontroly a upozornenia. Program obsahuje aj aplikačný server pre správu formulárov so zdielanými datami.

Inštrukcie k CD

Úvodná ponuka/menu je optimalizovaná pre MSIE 5.0 a vyššie verzie. Pokiaľ sa Vám z akýchkoľvek príčin nedarí otvoriť požadované dokumenty cez úvodnú stránku, dokumenty je možné otvoriť cez prieskumník (správcu súborov) v zložke CD, prípadne v zložke kde ste dokumentaciu ISO 9000 nainštalovali. Niektoré polia vo formulároch sú zamknuté (bez hesla) z dôvodu pohodlnejšieho a rýchlešieho vypisovania formulárov. Prepracovaná dokumentácia je vytvorená tak, aby bolo možné ju upravovať a časti, ktoré je potrbené upresniť,doplniť, alebo zmenit sú zvyraznené ako texové pole formulára -/sivé obdlžníky/.

UPOZORNENIE

Toto CD nie je dovolené rozmnožovať, publikovať na internete a v iných médiách, poskytovať iným záujemcom bez súhlasu firmy Ing. Róbert Polák - Poling. CD je chránené autorskými právami.