DEMO predpracovanej dokumentácia ISO 9000| Poling

Úvod | Dokumentácia ISO| Zaznamy ISO | Software | Kontakt

Pre zobrazenie titulky stránky je potrebné nainštalovať zásuvný modul "Flash player"

Pre korektné zobrazenie titulky stránky - menu (pre firefox rozsirenie IE Tab

Kontakt na firmu:

NZOV: Ing. Polk Rbert - POLING

ADRESA: Podzvoz . 285 022 01 adca

Tel., fax, mobiln kontakt

Tel: 041 432 79 30

Fax: 041 5625 571

Mobil: 0905 282 924, 0911 282 924

Email

poling@poling.sk

robopol@gmail.com