DEMO predpracovanej dokumentácia ISO 9000| Poling

Úvod | Dokumentácia ISO| Zaznamy ISO | Software | Kontakt

Pre zobrazenie titulky stránky je potrebné nainštalovať zásuvný modul "Flash player"

Pre korektné zobrazenie titulky stránky - menu (pre firefox rozsirenie IE Tab

Záznamy k systému manažérstva kvality - DEMO verzia

Jednotlivé záznamy vyplývajúce z dokumentácie k systému manažérstva kvality v zmysle normy ISO 9000 sú spracované ako príklady pre názornosť. Uvedené záznamy je možné využiť pre tvorbu vlastných záznamov. Záznamy sú vypracované z jednotlivých formulárov k smerniciam. Pre ilustráciu boli vybrané iba najdôležitejšie záznamy k vedeniu systému manažérstva kvality. V prípade záujmu o príklad záznamu, ktorý nieje súčasťou CD nás kontaktujte na email.

   Politika kvality    Ciele kvality    Procesný model SMK
  • Štruktúra procesu  - zodpovednosť manažmentu/doc
  • Štruktúra procesu  - manažérstvo zdrojov/doc
  • Štruktúra procesu  - meranie, analýza a zlepšovanie/doc
  • Štruktúra procesu  - realizácia produktu- príklad1/doc
  • Štruktúra procesu  - realizácia produktu- príklad2/doc

   Záznamy k smernici - Meranie, analýza a zlepšovanie

   Príklady záznamov k smernici - Zodpovednosť manažmentu
  • Správa do preskúmania manažmentom - príklad1/doc
  • Správa z preskúmania manažmentom - príklad1/doc
  • Správa do preskúmania manažmentom - príklad2/pdf
  • Správa z preskúmania manažmentom - príklad2/pdf

Interaktívne formuláre MS- Office k ISO 9000 dokumentácií| Poling

formulare

Ukážka interaktívnych formulárov MS - Office pre potreby dokumentácie ISO 9000