ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 14001, systémy manažérstva a systém riadenia kvality | Poling

Obsah CD - "Toto je demoverzia CD - TP"

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu "technologických postupov". Jednotlivé technologické postupy je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Technologické postupy sú spracované v programe MS Office - Word.

Inštrukcie k CD

Úvodná ponuka/menu je optimalizovaná pre MSIE 5.0 a vyššie verzie. Pre bezproblémové otváranie štruktúrovaných odkazov v časti dokumentácie k systému manažérstva kvality je potrebné, aby Váš prehliadač podporoval JavaScript. Pokiaľ sa Vám z akýchkoľvek príčin nedarí otvoriť požadované dokumenty cez úvodnú stránku, dokumenty je možne otvoriť cez prieskumník, tento počítač a pod.

technologické postupy - TP

 • TP-01 Zemné práce.doc
 • TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete.doc
 • TP-03 Podkladové vrstvy.doc
 • TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne.doc
 • TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava.doc
 • TP-06 Betonárska výstuž.doc
 • TP-07 Betón pre konštrukcieie.doc
 • TP-08 Oceľové konštrukcie.doc
 • TP-09 Vodovody a kanalizácia.doc
 • TP-10 Plynovody.doc
 • TP-11 Murované konštrukcie.doc
 • TP-12 Hydroizolácie.doc
 • TP-13 Stierkové omietky.doc
 • TP-14 Strechy zo skladaných krytín.doc
 • TP-15 Podlahy z dlaždíc.doc
 • TP-16 Mazaniny a potery.doc
 • TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC.doc
 • TP-18 Keramické obklady.doc
 • TP-19 Maliarske práce.doc
 • TP-20 Stolárske práce.doc
 • TP-21 Debniace práce DOKA.doc
 • TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky.doc
 • TP-23 Natieračské práce.doc
 • TP-24 Klampiarske práce.doc

UPOZORNENIE

Toto CD nie je dovolené rozmnožovať, publikovať na internete a v iných médiách, poskytovať iným záujemcom bez súhlasu firmy Ing. Róbert Polák - Poling. Toto CD je chránené autorskými právami.

Kontakt

Ing. Róbert Polák – POLING
Podzávoz č.285, 022 01 Čadca
IČO: 40466353
Tel.:0911 282 924
www.poling.sk
poling@poling.sk