Poradenstvo, certfifikáty ISO 9001

Preskočiť menu

Úvod

Jednou z možností ako ušetriť peniaze, je zaviesť si systém manažérstva kvality-SMK podľa STN EN ISO 9001 svojpomocne. Táto možnosť si vyžaduje zvládnuť filozofiu tvorby a zavedenia SMK do praxe firmy. Pre tieto účely sme pre Vás pripravili CD s dokumentácie k ISO 9001, kde nájdete všetky potrebné dokumenty pre popis systému. Toto CD je možné použiť ako návod na tvorbu dokumentácie, alebo po doplnení a prípadných korekciách je možné vytvoriť Vašu dokumentáciu k SMK. Našou snahou bolo prispôsobiť dokumentáciu k SMK tak, aby ju bolo možné použiť pre Vaše účely. Viac informácií o CD.

Ako postupovať

  1. V prvom rade je potrebné získať informácie o systéme manažérstva kvality - SMK ( čo vyžadujú ISO normy nájdete v normách STN EN ISO rádu 9000, o niečo hlbší pohľad, ktorý môže poslúžiť aj ako návod, je norma STN EN ISO 9004, dobrej literatúry o SMK nie je u nás veľa, nás napríklad zaujal Nenadál - Měření v systémech managementu jakosti).
  2. Bude potrebné, aby bol vyčlenený zodpovedný pracovník (zmocnenec pre kvalitu), ktorý by mal na starosti koordináciu, budovanie SMK vo firme.
  3. Potrebujete návody ako si vytvoriť dokumentáciu - môžete si u nás zakúpiť CD s dokumentáciou v eshope.
  4. Potrebujete spoluprácu svojich pracovníkov, systém nemôže stáť na jednom pracovníkovi.
  5. Potrebujete poradiť, vždy sa je na čo opýtať poradenskej firmy ( ochotne Vám poradíme, telefonicky, emailom, aj osobne)
  6. Ak ste zvládli vytvorenie a zavedenie SMK do praxe firmy, systém funguje 2-3 mesiace, vykonali ste interné audity, preskúmanie manažmentom, môžete pristúpiť k certifikačnému auditu. Niektoré firmy žiadajú najskôr predcertifikačný audit z toho dôvodu, že si chcú preveriť spoľahlivosť svojho systému, alebo nevedia, že to nieje povinné.
  7. Ak sa objavia nejaké nezhody pri certifikačnom audite, tak to neznamená, že ste neuspeli, vždy je čo zlepšovať. Po odstránení slabých miest SMK Vám certifikát kvality vydajú. 

Viac informácií o budovaní a zavádzaní systému manažérstva kvality - SMK nájdete v postupe zavedenia ISO 9001.

Ďalšie aktualizované informácie s problematikou ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 nájdete Odkaz.

Zväčšite si písmo

Prečo ISO

Systémy manažérstva

Špeciálna ponuka

Prezentácia

HACCP