Poradenstvo, certfifikáty ISO 9001

Preskočiť menu

Prehľad

  • STN EN ISO 9001:2009 / Systém manažérstva kvality. Požiadavky.
  • STN EN ISO 9000:2005 / Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník.
  • STN EN ISO 9004:2000 / Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti.
  • STN EN ISO 14001:2005/ Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na používanie.
  • STN EN ISO 14004:2005/ Systémy environmentálneho manažérstva. Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné techniky.
  • STN OHSAS 18001:2008/ Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky.

Skratky:

ISO - skratka pre medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu

EN - európska norma, prispôsobenie normy ISO na európske podmienky

STN - slovenská technická norma, preklad EN do slovenčiny

Zväčšite si písmo

Prečo ISO

Systémy manažérstva

Špeciálna ponuka

Prezentácia

HACCP