Poradenstvo, certfifikáty ISO 9001

Preskočiť menu

Manažment kvality, environmentu, bezpečnosti - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Poradenská činnosť - poradenstvo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Certifikát ISO - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  • Certifikát kvality, environmentu, bezpečnosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, - zabezpečíme Vám výber optimalnej certifikačnej spoločnosti a ich cenové ponuky. Certifikačné spoločnosti sú akreditované SNAS (SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA).

Doplnkové služby

Výskum

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001

Na základe našich skúsenosti sme pre Vás pripravili predpracovanú dokumentáciu k ISO 9001 pre malé a stredne veľké organizácie, technologické postupy v stavebníctve, predpracovanú dokumentáciu k HACCP (reštauračné zariadenia). Predpracovaná dokumentácia DEMO CD2 - všeobecná časť.

Viac informácií nájdete na stránke ako si zaviesť ISO 9001 svojpomocne a na stránke Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001.

Ako získať predpracovanu dokumentáciu nájdete v postupe pre objednanie, v eshope POLING.

Integrovaný systém manažérstva v zmysle norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Integrovaný systém manažérstva je komplexný systém, ktorý zahrňuje v jednom celku systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém bezpečnosti práce. Spoločnosť má spracovanú jednotnú dokumentáciu v zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Cieľom je zapracovanie požiadaviek noriem do jednej dokumentácie a systému. Naša spoločnosť vyvíja jednotný software pre vypracovanie, riadenie tejto dokumentácie a záznamov pre efektívne používanie. Pridaná hodnota je v prehľadnosti, ušetrení času so zameraním na podstatné veci týchto systémov a riadenia.

Prečo si vybrať nás

Ponúkame Vám kvalitnú prácu, serioznosť, skúsenosť, mimoriadnu flexibilitu za výhodnú cenu. Nemáme záujem Vás presviedčať, že sme najlacnejší alebo najlepší. Našim záujmom je Vám ponúknuť kvalitné služby, možnosti/alternatívy ako dosiahnuť Váš zámer. Pripravili sme pre Vás rozsiahlejšie informácie o systémoch manažérstva kvality na týchto stránkach. Cieľom týchto stránok je priblížiť Vám problematiku systémov manažérstva kvality. Na stránkach poukazujeme aj na výhody, ale aj na nevýhody zavedenia systémov manažérstva.

Nebránime sa spolupráci, sme tu pre Vás a máme záujem robiť veci lepšie.

Zväčšite si písmo

Prečo ISO

Systémy manažérstva

Špeciálna ponuka

Prezentácia

HACCP